Algemene voorwaarden en AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) 

Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden (AV) en algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Privacy

De gegevens van de opdrachtgever die tijdelijk worden opgeslagen zijn naam, adres, email en telefoonnummer. Deze gegevens worden lopende de opdracht bewaard en slechts gebruikt voor afhandeling van de foto-opdracht van de betreffende opdrachtgever. Daarnaast worden de gemaakte foto's bewaard voor de duur van 2 jaar met als enige doel om de opdrachtgever alsnog ná de opdracht van dienst te kunnen zijn. De opdrachtgever heeft altijd het recht om de foto's door de fotograaf eerder te laten verwijderen. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de privacy van zijn/haar gasten.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt bij de fotograaf, Zo mag geen foto worden gepubliceerd zonder toestemming van de fotograaf én zonder naamsvermelding. Foto’s van een bruiloft of een fotoshoot kunnen door mij gebruikt worden voor de promotie van mijn bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plaatsing op de website, op de zakelijke FB-pagina of deelname aan wedstrijden, tenzij vooraf anders met de opdrachtgever is overeengekomen.

Doorsturen van foto's aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto's wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, Zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Licentie (gebruiksrecht)

Bij het verlenen van een licentie wordt vooraf overeengekomen welke foto's, door wie en waar deze gebruikt mogen worden en altijd met naamsvermelding. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, Zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Digitale bestanden

Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt is Within The Frame Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Copyright

Het is niet toegestaan cursusmateriaal van Within The Frame Fotografie, beelden of teksten uit de website van Within The Frame Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden of zonder toestemming van de fotograaf.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.


Website by Tomston
Ben Toller